domingo, 30 de junio de 2013

Las Impalas viajeras del Barcelona-Tokio lucen nuevo look ante la inminente partidaEdu Cots y Carlos Humet partiran mañana a las 08.00h desde Montmelo (entrada del túnel)  para atravesar los confines de Europa para dar en el corazón de Asia. Las motos han sido convenientemente equipadas con amortiguadores de gas Betor, depósitos adicionales para cubrir largas etapas sin repostaje, guardabarros delanteros levantados esperando pistas por Mongolia, rutómetros, baterías de litio, gentileza de RMlightning, que darán energía a gopros, ordenador, gps, tablet etc, alforjas con recambio, bolsa provista con elementos de acampada, además de la instalación de intermitentes para circular en el desembarco de Japón.
"Sin duda estamos impacientes por comenzar esta nueva aventura de mas de dos meses que gracias al apoyo incondicional de pequeños colaboradores vamos a intentar llevar a cabo, para ello nos veremos obligados a cruzar toda Europa, pasando despues por las perdidas tierras de Mongolia, la fria Siberia y finalmente embarcarnos a Japon, nuestro destino final. Así, atravesaremos parajes inhóspitos, cuyas carreteras no han sido rehabilitadas desde tiempos del mismo Khan! ¿Incertidumbre? Mucha. ¿Ganas? Más. Un plan apetecible. O no… Queremos agradecer personalmente a Marc Galvez, Josep Mª Cosp, Ramón Valls, Santi Lyon y Toni Escoda la ayuda que nos han brindado en este ultimo apreton para dejar listas las dos motos"

Edu Cots i Carlos Humet sortiran demà a les 08.00h des Montmelo (entrada del túnel) per travessar els confins d'Europa per donar al cor d'Àsia. Les motos han estat convenientment equipades amb amortidors de gas, dipòsits addicionals per cobrir llargues etapes sense repostatge, parafangs davanters aixecats esperant pistes per Mongòlia, rutòmetres, bateries de liti que donaran energia a gopros, ordinador, gps, tablet etc, alforges amb recanvi, bossa proveïda amb elements d'acampada, a més de la instal · lació d'intermitents per circular en el desembarcament al Japó.
"Sens dubte estem impacients per començar aquesta nova aventura de més de dos mesos que gràcies al suport incondicional de petits col · laboradors intentarem dur a terme, per això ens veurem obligats a creuar tot Europa, passant després per les perdudes terres de Mongòlia, la freda Sibèria i finalment embarcar a Japó, el nostre destí final. Així, travessarem paratges inhòspits, les carreteres no han estat rehabilitades des de temps del mateix Khan! ¿Incertesa? Molta. Ganes? Més Un pla desitjable. O no .. Volem agrair personalment a Marc Galvez, Josep M. Cosp, Ramón Valls, Santi Lyon i Toni Escoda l'ajuda que ens han brindat en aquesta última apretatada per deixar llestes les dues motos "

viernes, 28 de junio de 2013

BETOR SPECIAL EDITION FOR IMPALAS


Os presentamos los amortiguadores preparados especialmente por Betorspain para afrontar el duro trayecto al que vamos a enfrentarnos en breve. Juan Antonio Zureda nos ha proporcianado esta versión con gas totalmente revisada de la anterior. Iremos comentando nuestras impresiones con el paso de los kilometrosss.

Us presentem els amortidors preparats especialment per Betorspain per afrontar el dur trajecte al qual ens enfrontarem en breu. Juan Antonio Zureda ens ha proporcianado aquesta versió amb gas totalment revisada de l'anterior. Anirem comentant les nostres impressions amb el pas dels quilòmetresss.

http://betorspain.com/es/

jueves, 27 de junio de 2013

MOTOCARD NUEVAMENTE A LA AVENTURA / MOTOCARD NOVAMENT A L'AVENTURA


Sergi Ortiz responsable de Comunicació de la marca ens acaba de confirmar que seguiran amb nosaltres per donar continuïtat al projecte de commemoració del 50 aniversari de la Impala. Motocard ja fou patrocinador tècnic en la passada Operació Impala Dakar 2012.
 
Sergi Ortiz responsable de Comunicación de la marca nos acaba de confirmar que seguiran con nosotros para dar continuidad al proyecto de conmemoración del 50 aniversario de la Impala. Motocard ya fué patrocinador técnico en la pasada Operación Impala Dakar 2012.


http://www.motocard.com/

martes, 25 de junio de 2013

SORTIDA 1 DE JULIOL / SALIDA 1 DE JULIOJa tenim els nervis pre-sortida!!!

La nostra idea es sortir a les 8 del mati del circuit de Montmeló i anar a esmorzar a La Jonquera, que podem arribar sobre les 10h.

Portarem els dipòsits plens per anar d’una tirada i seguirem la ruta mes directe per carretera: Hostalric, Sils, Girona, La Jonquera.

Estaria de conya fer molt soroll.

Estarem al circuit (a la entrada principal) a les 7:30 h per tal de poder fer fotos i rebre els que vulguin venir (fins La Jonquera o desviarse cap el Montseny a Sant Caloni). Sortirem puntuals a les 8 per poder fer el trajecte fins Nyons amb tranquil·litat i sense forçar les maquines (nomes han fet 400km de rodatge).

Una abraçada


Ya tenemos los nervios pre-salida!!!

Nuestra idea es salir a las 8 de la mañana del circuito de Montmeló e ir a desayunar a La Junquera, que podemos llegar sobre las 10h.

Llevaremos los depósitos llenos para ir de un tirón y seguiremos la ruta más directa por carretera: Hostalric, Sils, Girona, La Jonquera.

Estaría de coña hacer mucho ruido!!

Estaremos en el circuito (en la entrada principal) a las 7:30 h para poder hacer fotos y recibir a los que quieran venir (hasta La Junquera o desviarse hacia el Montseny en Sant Celoni). Saldremos puntuales a las 8 para poder hacer el trayecto hasta Nyons con tranquilidad y sin forzar las máquinas (sólo han hecho 400km de rodaje).

un abrazo

BETOR SPAIN CONFECCIONARA UNOS AMORTIGUADORES DE GAS

Juan Antonio Zureda de Betorspain esta confeccionando unos amortiguadores de gas con muelles diferentes para Edu y Carlos ya que el peso estimado será del orden de los 120 y 150 kgr. respectivamente. La decisión se ha tomado pensando en la travesia de 2.000 km por pistas de Mongolia. El proximo jueves los probaremos...

lunes, 24 de junio de 2013

DIARI ARA.CAT/JLL.MERLOS/FOTO: MANEL GARRIGA

http://www.ara.cat/premium/esports/Catalunya-Japo-sobre-Montesa-Impala_0_942505776.html

NutricióTan important com la benzina per les motos es la nostre alimentació i per aquesta raó em estat al consultori de la Mercè, que ens ha donat les recomanacions per una nutrició adequada i així gaudir plenament del viatge, sobre tot en els països mes allunyats  de la dieta mediterrània.
Tan importante como la gasolina para las motos es nuestra alimentación y por esta razón hemos estado en el consultorio de la Mercè, que nos ha dado las recomendaciones para una nutrición adecuada y así disfrutar plenamente del viaje, sobre todo en los países mas alejados de la dieta mediterránea.

viernes, 21 de junio de 2013

RADIO MARCA CON JLL MERLOS "Cafè del Paddock" del 19/6


RADIO MARCA CON JLL MERLOS "Cafè del Paddock" desde las instalaciones de Motor Munich en Sant Cugat del Vallès. Con JLl Merlos, Joan Dalmau, Gonzalo de Martorell, Edu Cots y Josep M. Alari.

RÀDIO MARCA AMB JL MERLOS "Cafè del Paddock" des de les instal · lacions de Motor Munich a Sant Cugat del Vallès. Amb JLl Merlos, Joan Dalmau, Gonzalo de Martorell, Edu Cots i Josep M. Alari.

http://www.radiomarcabarcelona.com/formula-marca/

RNE: PETARDEO DE LA IMPALA POR TODA ESPAÑA


El pasado miercoles junto a Studi Moto, la unidad movil de RNE, dirigida por Sonia Urbano, transmitió a toda España el caracteristico e inconfundible petardeo de una de las Impalas viajeras.

El passat dimecres, la unitat mòbil de RNE, dirigida per Sonia Urbano, va transmetre a tota Espanya el característic i inconfusible petardeig d'una de les Impales viatgeres.

http://www.rtve.es/alacarta/audios/espana-directo/espana-directo-distintas-alternativas-para-envejecer-autonomia-19-06-13/1882574/
(A partir del minut 45'40'')


Llave escape DNA Tools imprescindible para el impalero


Gracias a Jaume Dominguez ya tenemos la herramienta que nunca debe faltar para apretar la tuerca del tubo de escape y la mejor que hemos probado es la de DNA Tools.

Clau escapament DNA Tools imprescindible per al impalero

Gràcies a Jaume Dominguez ja tenim l'eina que mai ha de faltar per estrènyer la femella del tub d'escapament i la millor que hem provat és la de DNA Tools.

http://montesadna.blogspot.com.es/

CROM nos guia...


Por mediacion de Jordi Marti, Carlos pudo tener un cambio de impresiones con Sasha de Ucraina y Armin de Eslovenia en Lloret de Mar. Una gran aportación de datos y un puntal a nuestro paso por estos paises.

Per mediació de Jordi Marti, Carles va poder tenir un canvi d'impressions amb Sasha d'Ucraïna i Armin d'Eslovènia a Lloret de Mar Una gran aportació de dades i un puntal al nostre pas per aquests països.

http://www.cromevent.com/

IMAGENES GoPro GRACIAS A KPSport

Infalibles y resistentes
La empresa fabricante de accesorios, tuning, sport, racing, esferas, marcos de cuenta kilómetros, pomos, pedales, pestillos, fundas de piel y car audio, a traves  de José Angel Ortega, nos ha confirmado tres camaras GoPro hero3, dos para instalar en las motos y otra para tomar instantaneas.

L'empresa fabricant d'accessoris, tuning, sport, racing, esferes, marcs de compte quilòmetres, poms, pedals, pestells, fundes de pell i car àudio, a través de José Angel Ortega, ens ha confirmat tres càmeres GoPro hero3, dos per instal · lar en les motos i una altra per prendre instantànies.

http://www.kpsport-camera.com/CLASSIC COVER CON LAS IMPALAS VIAJERASNo podia ser de otra manera... los especialistas en asegurar Clásicos, gracias a Angel Vila, daran la covertura necesaria a las dos Impalas expedicionarias.

No podia ser d'una altra manera ... els especialistes a assegurar Clàssics, gràcies a Angel Vila, donaran la covertura necessària a les dues Impales expedicionàries.

https://www.classiccover.es

DIGITAL GRAPHIC CON BCN-TOKIOLuis Mulero, gerente de Digital Graphic, nos facilito el poster con todos los colaboradores que exhibimos en la rueda de prensa de Montmelo. Gracias Luis

Lluis Mulero, gerent de Digital Graphic, ens va facilitar el pòster amb tots els col · laboradors que vam exhibir en la roda de premsa de Montmelo. Gràcies Lluis

http://www.digitalgraphic.net/

jueves, 20 de junio de 2013

MARC MOTOS TEAM


Marc Gálvez de Marc Motos ha sido el alma mater en la preparación de las Impalas viajeras. Nos cedió su taller desde el inicio y lo más importante, su experiencia en la restauración de Impalas y otras muchas motos. Cuando hemos tenido algún problema Marc lo ha solucionado, si hemos tenido que desmontar y volver a montar el motor en pocas horas, Marc se ha puesto manos a la obra, que el embrague no va fino, que el soporte, que si este faro lleva demasiado peso, etc., etc, ahí esta Marc para resover lo que haga falta.

Y su taller los viernes por la tarde es algo así como el Joe Bar Team!!!


Marc Gálvez de Marc Motos ha estat l'ànima mater en la preparació de les Impales viatgeres. Ens va cedir el seu taller des de l'inici i el més important, la seva experiència en la restauració de Impales i moltes motos. Quan hem tingut algun problema Marc ho ha solucionat, si hem hagut de desmuntar i tornar a muntar el motor en poques hores, Marc s'ha posat mans a l'obra, que l'embragatge no va fi, que el suport, que si aquest far porta massa pes, etc., etc, aquí aquesta Marc per resover el que faci falta.

I el seu taller els divendres a la tarda és una cosa així com el Joe Bar Team!

http://marcmotos.com/nosotros.html

domingo, 16 de junio de 2013

EL PERIODICO/EMILIO PÉREZ DE ROZAS/MontmeloXAVI ARENAS PRESIDENTE DE MOTOCLUB IMPALAhttp://www.facebook.com/motoclubimpala?filter=1
http://www.motoclubimpala.com/1/default.htm

http://www.motosimpala.com/

viernes, 14 de junio de 2013

PEDROSA Y MARQUEZ ACEPTAN EL RETO / MARQUEZ I PEDROSA ACCEPTEN EL REPTEEmocionante presentación celebrada el pasado jueves dia 13 en el Circuit de Montmelo. En rueda de prensa, Marc Márquez y Dani Pedrosa se mostraron muy receptivos a nuestras indicaciones sobre el funcionamiento de las Impalas “viajeras” y también a las explicaciones del largo recorrido que estamos apunto de emprender. Se quedaron sorprendidos al ver los enchufes acoplados en el faro, por RMlightning, junto a las dos baterías de litio, para alimentar el ordenador, GPS, móvil etc. Los dos han aceptado encantados el reto de subirse a las motos si llegamos a Motegi, es más, Pedrosa comento que le quedaba a su medida y que esperaba impaciente nuestra llegada, mientras que Marquez preguntaba si la clasica palanca de cambio de doble accion, para delante cambiaba y apretando con el talon frenaba...sera interesante verlos en acción! 
Estamos convencidos que la Pole de Dani tiene mucho que ver con haber estado sentado en una Impala...

  Emocionant presentació celebrada el passat dijous dia 13 al Circuit de Montmelo. En roda de premsa, Marc Márquez i Dani Pedrosa es van mostrar molt receptius a les nostres indicacions sobre el funcionament de les Impales "viatgeres" i també a les explicacions del llarg recorregut que estem apunt d'emprendre. Es van quedar sorpresos en veure els endolls acoblats al far, per RMlightning, al costat de les dues bateries de liti, per alimentar l'ordinador, GPS, mòbil etc. Els dos han acceptat encantats el repte de pujar a les motos si arribem a Motegi, és més, Pedrosa va comentar que li quedava a la seva mida i que esperava impacient la nostra arribada, mentre que Marquez preguntava si la clàssica palanca de canvi de doble acció, per davant canviava i prement amb el taló frenava ... serà interessant veure'ls en acció! 
Estem convençuts que la Pole del Dani té molt a veure amb haver estat assegut en una Impala...


Albert Cavero -Responsable Comunicación Externa de Montesa-Honda- y Xavi Arenas -Presidente del Moto Club Impala-  estuvieron presentes para apadrinar el acto.

Albert Cavero-Responsable Comunicació Externa de Montesa-Honda-i Xavi Arenas - President del Moto Club Impala- van estar presents per apadrinar l'acte.


DIARIO AS


Por un dia las Impalas compartieron escenario con el Gran Premio de Catalunya

Manel Garriga inmortalizo el  evento.

Salvador Servià - Director del Circuit- no pudo resistir la tentación...


Per un dia les Impales van compartir l'escenari amb el Gran Premi de Catalunya

Manel Garriga va immortalitzar l'esdeveniment.

Salvador Servià - Director del Circuit-no va poder resistir la temptació ...

miércoles, 12 de junio de 2013

COMUNICADO DE PRENSA EN EL CIRCUITO DE CATALUNYA / COMUNICAT DE PREMSA AL CIRCUIT DE CATALUNYAJueves 13 de junio a partir de las 17,45h. presentación Barcelona-Tokio en Impala.

22.000 km a través de Europa y Asia en dos Montesa Impala 2
El 1 de julio partirá del Circuit de Catalunya la expedición Barcelona-Tokio en Impala, cuyo objetivo es atravesar Europa, Rusia, Mongolia, Siberia y Japón, para alcanzar su destino final, el circuito Twin Ring Motegi, dos meses después.
Los protagonistas de esta ambiciosa aventura, Eduardo Cots y Carlos Humet, pilotarán sendas Montesa Impala 2 de 175 cc, fabricadas en 1982, debidamente restauradas y preparadas para resistir sin problemas los más de 22.000 kilómetros del viaje.
El motivo de la expedición, que cuenta con el apoyo de Dorna, Montesa-Honda, Moto Club Impala, Museu de la Moto de Barcelona, Real Federación Motociclista Española, Federación Española de Vehículos Antiguos y Fédération Internationale des Véhicules Anciens, es culminar el 50 aniversario de esta emblemática moto.

Este proyecto, en definitiva, busca unir el mundo del deporte de la moto, la imagen de Barcelona, de la industria catalana y española con su contraparte japonesa, y a la vez se encuadra en el marco del Año Dual España-Japón 2013-2014 -que celebra cuatro siglos de intercambio hispano-japonés en el 400 aniversario del envío de la Embajada Keicho a Europa-, cuya presidencia de honor asumirán Su Alteza Imperial el Príncipe Heredero de Japón y Su Alteza Real el Príncipe de Asturias.


Demà a la tarda a partir de les 17,45 h. presentació Barcelona-Tòquio en Impala.

22.000 km a través d'Europa i Àsia en dos Montesa Impala 2
L'1 de juliol partirà del Circuit de Catalunya l'expedicion Barcelona-Tòquio en Impala, l'objectiu és travessar Europa, Rússia, Mongòlia, Sibèria i Japó, per arribar a destinació final, el circuit Twin Ring Motegi, dos mesos després.
Els protagonistes d'aquesta ambiciosa aventura, Eduard Cots i Carles Humet, pilotaran sengles Montesa Impala 2 de 175 cc, fabricades en 1982, degudament restaurades i preparades per resistir sense problemes els mes de 22.000 quilòmetres del viatge.
El motiu de l'expedicion, que compta amb el suport de Dorna, Montesa-Honda, Moto Club Impala, Museu de la Moto de Barcelona, Federació Motociclista Espanyola, Federació Espanyola de Vehicles Antics i Federation Internationale des vehicules Anciens, és culminar el 50 aniversari d'aquesta emblemàtica moto.

Aquest projecte, en definitiva, busca unir el món de l'esport de la moto, la imatge de Barcelona, de la indústria catalana i espanyola amb la seva contrapart japonesa, i alhora s'enquadra en el marc de l'Any Dual Espanya-Japó 2013-2014 - que celebra quatre segles d'intercanvi hispano-japonès en el 400 aniversari de l'enviament de l'Ambaixada Keichō a Europa-, la presidència d'honor assumiran seva Alteza Imperial el Príncep Hereu de Japó i Sa Altesa Reial el Príncep d'Astúries.Barcelona-Tokio en Impala

El Moto Club Impala


Muchos aficionados se preguntan como la Impala se ha convertido en el referente de las motos clásicas españolas y, sin duda que las bondades de la propia mecánica y su diseño tienen mucho que ver, pero esto no parece suficiente y habría que buscar en este éxito a las personas que aportan su experiencia, ilusión y esfuerzo en organizar Impaladas, salidas matinales, excursiones en grupo, matinales en los circuitos, exposiciones y cenas con un motivo central “la Impala”.

Gracias a este excepcional grupo de entusiastas, muchos hemos recuperado la ilusión de ir en moto, la ilusión por la mecánica y por organizar locuras como ir a Japón en una Impala.

Muchas gracias a este incansable equipo de chicos y chicas que una vez más nos han sorprendido con la organización de una impecable Impalada y que nos han prestado una impagable ayuda en la organización de este viaje.
Molts afeccionats es pregunten com la Impala s'ha convertit en el referent de les motos clàssiques espanyoles i, sens dubte que les bondats de la pròpia mecànica i el seu disseny tenen molt a veure, però això no sembla suficient i caldria buscar en aquest èxit a les persones que aporten la seva experiència, il·lusió i esforç a organitzar Impaladas, sortides matinals, excursions en grup, matinals en els circuits, exposicions i sopars amb un motiu central “la Impala”.

Gràcies a aquest excepcional grup d'entusiastes, molts hem recuperat la il·lusió d'anar amb moto, la il·lusió per la mecànica i per organitzar bogeries com anar a Japó en una Impala.

Moltes gràcies a aquest incansable equip de nois i noies que una vegada més ens han sorprès amb l'organització d'una impecable Impalada i que ens han prestat una impagable ajuda en l'organització d'aquest viatge.

miércoles, 5 de junio de 2013

Incorregibles los chicos de MEC 2010 y MC CHINO-CHANO / Incorregibles els nois de MEC 2010 i MC CHINO-CHANLes pedimos una plancha de aluminio para apoyar al caballete y que no se hundieran las motos en las húmedas praderas mongolas...

Nos olvidamos que todos los componentes que fabrican son "Hi Quality" y nos han vuelto a sorprender con estas joyas de pletinas que, evidentemente, luciremos el sábado en la muestra del Maremagnum, una vez cocluida la Impalada.

Gracias a todos los miembros del MC Chino-Chano por este detalle y especialmente a Josep Mª Cosp que es el que se las ha “currado”.


Els vam demanar una planxa d'alumini per donar suport al cavallet i que no s'enfonsessin les motos a les humides praderies mongoles ...

Ens vam oblidar que tots els components que fabriquen són "Hi Quality" i ens han tornat a sorprendre amb aquestes joies de platines que, evidentment, lluirem el dissabte en la mostra del Maremàgnum, una vegada conclosa l’Impalada.

Gràcies a tots els membres del MC Chino-Chano per aquest detall i especialment a Josep Mª Cosp que és el que se les ha “currat”.

http://www.mec2010.es/RQ fabricará soportes para depósitos auxiliares para la travesía de Mongolia y Siberia / RQ fabricarà soports per dipòsits auxiliar per travessar Mongòlia i Sibèria


La empresa RQ, a través del dinámico Oscar Quintanilla dará soporte a la expedición fabricando unos soportes de goma para ubicar los depósitos auxiliares para cubrir las etapas de Mongolia y Siberia.

L'empresa RQ, a través del dinàmic Oscar Quintanilla donarà suport a l'expedició fabricant uns suports de goma per ubicar els dipòsits auxiliars per cobrir les etapes de Mongòlia i Sibèria.

http://www.rqf.es/catalogo_esp.html

martes, 4 de junio de 2013

MOTORES ATÓMICOS / MOTORS ATÒMICSFernando Zambrano se ha encargado del repaso y montaje de los dos motores verificando embragues, piñones de cambio, etc. Ha utilizado retenes de FPM: Compuesto fluorelastómero Viton que mejoran las condiciones de trabajo (velocidad tangencial), ya que la fricción entre labio y superficie del eje produce disipación de energía, ofreciendo grandes ventajas de rendimiento para la vida de éstos, evitando el riesgo de pérdidas o fuga de fluidos y las temidas tomas de aire, los pistónes Wossner, fabricados en aluminio de máxima calidad hecho para resistir la máxima exigencia y los clásicos cojinetes c3.

Fernando Zambrano s'ha encarregat del repàs i muntatge dels dos motors, verificant embragatges, pinyons de canvi, etc. A utilitzat retens de FPM: Compost fluorelastómero Viton que milloren les condicions de treball (velocitat tangencial), ja que la fricció entre llavi i superfície de l'eix produeix dissipació d'energia, oferint grans avantatges de rendiment per a la vida d'aquests, evitant el risc de pèrdues o fuita de fluids i les temudes preses d'aire, els pistóns Wossner, fabricats en alumini de màxima qualitat fet per resistir la màxima exigència i els clàssics coixinets c3.


Fernando Zambrano 
627 236 941
938 434 209
Eduard Toldrá 21, Cánoves 
Barcelona

MAREMAGNUM: SALIDA SIMBOLICA BCN-TKY


http://www.motoclubimpala.com/1/default.htm

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=669161129766716&set=a.461354977214000.103698029.182845375064963&type=1&theater

lunes, 3 de junio de 2013

PANCARTA DE LA EXPEDICIÓN / PANCARTA DE L'EXPEDICIÓ


Esta pancarta, con el mapa del recorrido, obra de Oriol Nubiola, estará en el stand donde quedaran expuestas las dos Impalas aventureras, el sabado, en el Maremagnum y el dia 13 en el Circuit de Catalunya con motivo de la rueda de prensa que ofreceremos coincidiendo con el Gran Premio de Catalunya.

Aquesta pancarta, amb el mapa del recorregut, obra de l'Oriol Nubiola, estarà a l'estand on quedaran exposades les dues Impales aventureres, el dissabte, al Maremagnum i el dia 13 al Circuit de Catalunya amb motiu de la roda de premsa que oferirem coincidint amb el Gran Premi de Catalunya.